Syndicus

Administratief beheer

Administratief beheer

De Beheerder neemt het duidelijk en transparant administratief beheer op zich en dit in nauwe samenwerking met de Raad van Mede-eigendom.  Het gaat er onder andere over :
  • het opstellen van de dagorde en de bijeenroepingen, het houden van de Algemene Vergaderingen, gevolgd door de redactie van het verslag op het einde van de vergadering
  • de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering
  • de relatie met en de controle op de leveranciers van de mede-eigendom
  • het houden van een klare boekhouding om de Commissaris der Rekeningen toe te laten deze na te kijken
  • op de hoogte blijven van eventuele nieuwe wetten en reglementeringen
  • het introduceren en volgen van de verzekeringsdossiers
  • het introduceren en volgen van de gerechtelijke dossiers