Header element - dark blue
Header element - light blue
Header element - gradient Managimm Syndicus - Administratief beheer

Administratief beheer

Managimm Syndicus - Administratief beheer Header element - swirl

Wilt u meer weten?

Administratief beheer

Administratie

Onze administratie zorgt voor : 

  • een regelmatige actualisatie van gegevens
  • een degelijke opvolging van schade- en verzekeringsdossiers
  • tijdige antwoorden aan notarissen en vastgoedmakelaars
  • een regelmatige prijspeiling bij leveranciers en vaklui

Rapportering

Onze eigenaren kunnen rekenen op een driemaandelijks rapport met info over lopende en afgesloten acties. We passen eenzelfde methodiek toe voor langlopende projecten, bijvoorbeeld voor optimalisatie van energievebruik.

Financieel beheer

Ons intern boekhoudteam maakt gebruik van de software BOB50 voor : 

  • de redactie van een analytische dubbele boekhouding
  • verzending van provisieopvragingen en afrekeningen
  • regelmatige invordering van achterstallige betalingen
Managimm Syndicus - Administratief beheer