Header element - dark blue
Header element - light blue
Header element - gradient Managimm Syndicus - Missie & Visie

Missie & Visie

Managimm Syndicus - Missie & Visie Header element - swirl

Missie & Visie

Visie

Onze visie van het beheer van mede-eigendommen beperkt zich niet tot het houden van een Algemene Vergadering of het realizeren van een jaarlijks kostenafrekening.  Kosten beheersen of verminderen is van primordiaal belang om verplichte structurele renovaties te kunnen financieren.

Missie

Het mogelijk maken om op grote schaal structurele verplichte renovaties te realizeren door een professionele kostenbeheersing en het creëren van een zakencijfer voor de financiering ervan.

Managimm Syndicus - Missie & Visie